1

תמיד אני שומע טבחים אומרים את המושג "רביכה". מה זה / למה זה? ואיך עושים את זה?

תודה!

Question is closed for new answers.
Selected answer as best